Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Ühtne raamatukogusüsteem

Uuele ühtsele raamatukogusüsteemile üleminek, mille tulemusena liidetakse kõikide Eesti raamatukogude kogud ühte ühisesse e-kataloogi, on plaanis alates 2025. aastast.

Uuele süsteemile üleminek loob võimalused tänaste raamatukoguteenuste kvaliteedi tõstmiseks, uute innovaatiliste (digi)teenuste pakkumiseks ning aitab seeläbi kaasa raamatukogude missiooni elluviimisele.

17.01.2023 esitlesid Ernst & Young Baltics ja teenusedisaini agentuur Rethink raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusedisaini projekti tulemusi.

2023. aastal on plaanis jätkata uue raamatukogusüsteemi detailanalüüsiga.