Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Riigiametnikule

Tööks vajalik info RaRast! 

Hea riigiasutuse töötaja või erialaspetsialist, aitame sind analüüside, strateegiate, eelnõude või nende väljatöötamiskavatsuste jms kirjutamiseks vajaliku taustamaterjali otsimisel (näiteks uuringud, teadusartiklid, raamatud, võrdlev info teiste maade praktikatega jne).  

Teeme sinu eest ära tõenduspõhise info leidmise ja süstematiseerimise töö raamatukogus kättesaadavatest teadusandmebaasidest või veebist.   

Kui vajad täpsustavat infot või abi kirjanduse leidmisel, võta meiega ühendust! 

Leia e-raamatuid, teadusartikleid Rahvusraamatukogu otsinguportaalist portaal.nlib.ee

Valdkonnapõhise info leidmise lihtsustamiseks koostame andmebaase ja teemaveebe:  

 • Summaria Iuridica summariaiuridica.rara.ee  
  uued õigusraamatud, artikleid välisajakirjadest ning riikide seadusuudised 
 • Eesti õigusbibliograafia BIE www.nlib.ee/bie
  Eesti õigusraamatud, artiklid, üliõpilastööd 
 • Eesti avaliku sektori tellitud või läbi viidud uuringute andmebaas 
  Ühiskonnauuringud yhiskonnauuringud.rara.ee  
 • Veel andmebaase õigusest, majandusest ja muudest valdkondadest.

Lisaks loe e-raamatuid ja dokumente rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasidest

Kuidas ise infot leida? 

 • Soovid ise otsida vajalikku infot õiguse, majanduse, Euroopa Liidu jt teemadel?  
  Telli RaRa teenuseid tutvustavad raamatukoguminutid (nii kohapeal kui ka virtuaalselt) oma asutusele töötajatele.

Arenda meediataipu! 

Jagame nõu ja teadmisi, kuidas inforohkel ajal sellega toime tulla, korraldame koolitusi ja arutelusid. Meediapädevuse valdkonna ekspertidega koostöös oleme loonud spetsialistidele mõeldud desinfo ja infomanipulatsioonide alase kirjanduse kogu.

Kutsu raamatukogu külla! 

Kasuta võimalust ja kaasa RaRa välkraamatukogu oma asutuse sündmusele, infopäevale või meeskonnaüritusele. Valime teemale sobiva kirjanduse ja toome laenutamiseks kohale. 

Raamatud korda! 

Kui sinu asutuses on raamatud või endine raamatukogu jäänud kastidesse korrastamise ootele, saame tulla appi. Loome koos asutusele uue raamatukogu. 

Teeme koostööd! 

 • Soovid korraldada erialast seminari, kaasata eksperte vms? Oleme sulle heaks partneriks korraldamisel ja pakume raamatukogu ruume. 
 • Teeme koostööd e-väljaannete säilitamisel. Digitaalarhiiv DIGAR majutab ja teeb kättesaadavaks sinu asutuse väljaanded.