Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Kuidas laenutada?

 Laenutähtajad: 

 • raamatutele 30 päeva; 
 • nootidele 3 kuud; 
 • infoteaduste ning Austria, Saksa ja Šveitsi kogude ajakirjadele 14 päeva;  
 • Austria, Saksa ja Šveitsi kogude   CD-plaadid ja filmid ning muusikalised CD-plaadid 14 päeva. 

Oluline on teada, et:

 • Korraga võib koju laenutada kuni 30 väljaannet, 
 • Tagastustähtaega on võimalik pikendada kuni 3 korda.

Tagastustähtaega ei ole võimalik pikendada:

 • ajakirjadel;  
 • CD- ja DVD-plaatidel;  
 • kui tagastustähtaeg on ületatud;  
 • kui lugejal on võlgnevus; 
 • kui väljaandele on järjekord. 

Tellitud raamatud saab kätte

Väljaannete tagastamine