Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Näitused

Oma riik! Oma seadus!

Oma riik! Oma seadus!

Põhiseaduse ekspositsioon keskendub eelkonstitutsioonilistele aktidele, aga eelkõige neljale põhiseadusele – nende sünniloole ja sisule. Eraldi on välja toodud Eesti põhiseaduses olulisel kohal olevad põhiõigused ja nende käsitamine põhiseadustes.

Meie parlament ja aeg

Veebinäitus annab kronoloogilise ülevaate Eesti parlamendi tegevusest, samuti Eesti riigi üldisest toimimisest ja ühiskonnas olulistest sündmustest nii sõnas kui ka pildis. Näitus koostati 2019 ning on pühendatud Eesti Vabariigi ja Riigikogu 100. aastapäevale.

Ole inimene

Ole inimene!

Plakateid Nõukogude Eesti eluolust.