Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Õppiv rahvas

Kommunismi lubadus oli luua vajalikud tingimused isiksuse igakülgseks ja harmooniliseks arendamiseks ning harimiseks. Küll aga ei mõistetud eneseharimist oma ambitsioonide ja ihade 

egoistliku realiseerimisena, vaid seda tehti ühiskonna hüvanguks — kommunismi ehitamiseks. „Õigesti“ mõtlema õppides õpiti süsteemi ehitama nii otseses (oskusi omandades) kui ka kujundlikus (õigeid väärtusi edasi kandes) mõttes. 

Kommunistlikus vaimus haritud rahvast kujundas nii riiklik kooliharidus kui ka aja- ja ilukirjandus. Ülesehitustöö pidi jõudma kõigini ja kõikjale — lugema pidid lapsed ja täiskasvanud, 

nii argipäeval kui puhkusel olles. Samuti tuli kursis olla teiste sõbralike rahvaste nägemusega ühiskondlikest sündmustest. Kirjasõna roll oli kodanikke informeerida, aga ka mobiliseerida 

ning õpetada „õiget“ vaadet ühiskondlikele sündmustele ning ajaloole. Kõike seda toetas ajakirjade, ajalehtede, raamatute ja plakatite suuretiraažiline väljaandmine ja lai levik.