Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Terve keha 

Sarnaselt tänapäevaga oli alkoholism probleem Nõukogude Eestis. 20. sajandil kasvas seoses linnastumise ja industrialiseerimisega Nõukogude Liidus jõuliselt alkoholi tarvitamine. Ehkki tuntuim ja efektiivseim üleliiduline alkoholivastane initsiatiiv oli Gorbatšovi 1980. aastate teise poole nn kuiv seadus, tõusis joomarluse küsimus esile juba varem. Eesti NSVs nähti liberaalse alkoholipoliitika 

tagajärjel tekkinud alkoholismi tõsise sotsiaalse probleemina 1960. aastatest ning sellega asuti järgnevatel kümnenditel ka tegelema. Katsed alkoholitarbimist piirata soikusid aga peagi. Samas pole 

teemad, millele rõhudes on inimesi püütud alkoholist eemale juhtida, viimase poole sajandi jooksul kuigivõrd muutunud. Alkoholivastased kampaaniad polnud ainuke tervishoiualane ennetustegevus. Tervise eest hoolitsemist propageerisid plakatid üleskutsetega füüsilisele aktiivsusele, toidulisandite tarbimisele ning puhtuse hoidmisele ja puhkamisele. Nõnda jagas riik nii manitsevaid kui hoolitsevaid sõnumeid, et tagada tugev ja terve kodanik.