Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Rekonstrueerimine

Sündmuste kronoloogia 2021

Mais alustab rahvusraamatukogu asenduspindadele liikumise ettevalmistuse viimaste etappidega.
Juuni alguses kuulutab Riigi Kinnisvara AS (RKAS) välja ehitushanke.
Suve lõpul selguvad ehitushanke tulemused.
Septembris avab rahvusraamatukogu oma saatkonna Solarise keskuse II korrusel.
Novembri alguses sulguvad Tõnismäe hoone lugemissaalid. Avatuks jääb fuajee ehk raamatukogu kolmas korrus: näitused, konverentsi- ja üritusteenused.
Detsembri 17. kuupäev saab olema viimane fuajee lahtioleku päev.

Liitreaalsus

Pildiga sisestatav QR kood:

Tavaline HTML plokk, kus on sees iframe:

Html plokk, kus on iframe lisatud <div style=”max-width:75ch;”> vahele:

Sündmuste kronoloogia 2022

Jaanuari 7. kuupäeval avab rahvusraamatukogu oma uksed asenduspinnal Narva mnt 11 aadressil.
Jaanuari 10. kuupäeval sõlmivad Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Ehitus5ECO OÜ ehituslepingu hoone rekonstrueerimiseks.
Märtsi 1. kuupäeval annab rahvusraamatukogu üle maja Ehitus5ECO OÜ-le.
Juuli 21. kuupäeval käib aktiivne ehitamine nii hoones sees kui väljas.
Septembri 30. kuupäeval on hoone lammutustööd lõppenud ning valmistutakse sisetöödeks.

RaRa Tõnismäe hoone fuajee tellingutes

Asenduspind

Rekonstrueerimise ajaks kolib rahvusraamatukogu aadressile Narva mnt 11. Asenduspinnal jätkame oma teenuste pakkumist. Rekonstrueerimise perioodil leiab rahvusraamatukogu pisikese esinduse ka Solarise keskusest ja kesklinnas saavad paiknema mõned raamatukapid, kuhu on võimalik raamatuid tellida ja tagastada.

Kuidas muutuvad teenused asenduspinnal Narva mnt 11 aadressil?

Uuel pinnal hakkame pakkuma enamikke oma teenuseid, mida ka praegu. Kindlasti pakume teoste laenutamist ja kohapeal tarbimist, arvutite kasutamist, personaalset nõustamist ja päringutele vastamist. Haridustegevustes hakkame panema rohkem rõhku koolides kohapeal käimisele. Olulisemaks muutuvad meie digitaalsed teenused – tahame järgmisel aastal avada riikliku e-laenutuse ning üle-riigilise laenutusteenuse. Jätkuvalt pakume kõikidele inimestele juurdepääsu sadadele erinevatele teadus-, info- ja kultuuriandmebaasidele ning digitaalarhiivile DIGAR. Samuti pakume riigi- ja parlamendiraamatukoguna edasi teenuseid riigiasutustele ja riigikogule jpm.

Oluline on arvestada, et rekonstrueerimise ajaks väheneb juurdepääs meie kogudele, sest kõik peale avakogude lähevad selleks ajaks kokku pakitult mujale hoidlatesse.

Uuest majast

Uus maja saab plaanide järgi valmis 2025 ning teenused saame avada sealt 2025. aasta lõpus.

Uues majas on oodata märkimisväärseid muudatusi. Võib ju küsida, et kui vorm ehk maja ise on muinsuskaitse all ja sisu olemuslikult alalhoidlik ehk säilitamisele suunatud, siis mis muudatustest siin rääkida saab. Siiski päris mitmest.

Esiteks seavad uues majas end sisse Rahvusarhiivi Tallinnas hajali olevad üksused oma kogude ja teenustega. See muudab kõikvõimaliku uurimistöö ja infokasutuse hoopis mugavamaks. On kindel, et nii praegused kui ka päris uued haridustegevused muutuvad paremates tingimustes veel olulisemaks. Raamatukogu kui hariduskeskuse roll suureneb märgatavalt, seda nii pakutavate koolituste, iseseisva teadustöö tegemise kui ka laiemalt elukestva õppe võimaluste osas.

Teiseks uuenevad senised üksused (humanitaar-, sotsiaal- ja muusikaraamatukogu) nõnda, et neil korrustel tekib rohkem võimalusi mitmesuguste sündmuste korraldamiseks, erilaadsete töötubade läbiviimiseks ning ka niisama mõnusas keskkonnas ajaveetmiseks. Vaikus jääb alles, kuid mitte kõikjal; suhelda saab rohkem.

Kogu raamatukogu kasvamine – mitte niivõrd kultuurikeskuseks sõna vananenud mõttes, vaid kultuurikeskkonnaks sõna kõige loomingulisemas mõttes – on kindlasti üks peaeesmärke. Seda võiks märgata juba kohe sisenedes, sest just maja avarast aatriumist kujuneb üllatusrohke sisetänav ja ürituskorralduse süda, kust pääseb nii täiesti uut tüüpi kohvikutesse kui ka näiteks ööpäev läbi lahti olevasse iseteeninduslikku raamatukokku. Elu uues majas ei peaks katkema enam hetkekski.

Kui rahvusraamatukogu hoone möödunud sajandil avati, jäi paljudele mulje, et see on paik ainult valitutele ja lihtne inimene sinna küll ei pääse. Nõnda pole see juba aastaid, ent vanad eelarvamused on visad kaduma. Uuenenud maja tahab olla kõigile avatud ja sellest ka teada anda. Ajaveetmine raamatukogus peaks olema põnevam ja loomulikum kui kaubakeskuses hängimine. Soe, valge ja huvitav paik külmal aastaajal, mõnusalt jahe ja ikka huvitav soojal suvel.

Välisvaadete visuaalid: Sirkel & Mall
Sisevaadete visuaalid: VLS Interior Architecture