Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Meie missioon on säilitada ja edendada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Visioon

RaRa visioon on avatud, inspireeriva ja kaasava tegutsemiskeskkonna kaudu olla uue põlvkonna raamatukogu ning raamatukogundusliku mõtte arendaja.

Väärtused

Meie organisatsioonilised väärtused on järgnevad:

Me oleme usaldusväärsed

 • Me loome ja teeme kättesaadavaks usaldusväärse teabe. 
 • Me hoiame oma professionaalsust kõrgel tasemel ja tegeleme järjepidevalt enesearendamisega.
 • Meie tegevused on organisatsioonis arusaadavad.
 • Meie sõnad ja teod on kooskõlas, me eristame olulist ebaolulisest ja viime oma lubadused ellu.
 • Me väärtustame üksteise panust ja aega, oleme heatahtlikud ja abivalmid.

Me oleme avatud

 • Me jagame kultuuripärandit, kirjavara on lugemiseks.
 • Me ootame Rahvusraamatukokku kõiki.
 • Me oleme avatud ühiskonnas toimuvate arengutele.
 • Me tervitame eriarvamusi ja mitmekesisust ning oleme avatud tagasisidele.
 • Meie sõnakasutus on selge.

Me oleme uuendajad

 • Me seame endale ambitsioonikad sihid ja eesmärgid, järgides ühiskonna ootusi ning Rahvusraamatukogu visiooni.
 • Me arendame raamatukogude teenuseid koostöös partnerite ja klientidega, otsides parimaid lahendusi.
 • Me viime elu uuenduslikud ideed, mille osaks on nii katsetamine kui ka eksimine.
 • Me jagame oma lugusid, kogemusi ja saavutusi.

Me oleme loovad

 • Me oleme uudishimulikud ja avatud uutele teadmistele ning kogemustele.
 • Me otsime ja rakendame loovaid lahendusi juhtimise ning organisatsiooni arendamisel.
 • Me laiendame raamatukogu tähendust ja funktsionaalsust.
 • Me pakume nii meile endile kui klientidele inspireerivat keskkonda.
 • Me innustame loomist ja loomi

Hoiame mõtteid, et jagada teiega!