Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Kiirendi

Rahvaraamatukogude arendusprojektid (rahvaraamatukogude kiirendi)

Toetuse eesmärk on:

  • pakkuda rahvaraamatukogudele võimalust ajakohaste ja uuenduslike lahenduste loomiseks ja ruumide kogukonnategevusteks kohandamiseks
  • parandada raamatukogu- ja muude avalike teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust
  • tõsta raamatukogutöötajate professionaalsust
  • arendada rahvaraamatukogude ja raamatukogude vahelist koostööd
  • aidata kaasa rahvusvahelistumisele

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 21.02.2023 määrus nr 1 „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate rahvaraamatukogude arendusprojektide toetamise tingimused ja kord“.

Taotluste esitamine lõppes 31. märtsil 2023.