Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Mäluasutusele

Avalikele mäluasutustele näeb autoriõiguse seadus ette mõned vaba kasutamise erandid, näiteks teose kopeerimisel, laenutamisel ja üldsusele kättesaadavaks tegemisel. Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on avalikul arhiivil, muuseumil või raamatukogul õigus oma kogusse kuuluvat teost kopeerida:

  • et asendada kadunud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud teos;
  • et asendada mõne teise raamatukogu, muuseumi või arhiivi kogusse kuulunud teos, juhul kui see on kadunud, hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks;
  • teha koopia teose säilimise tagamiseks.

Kopeerida võib juhul, kui ei ole võimalik teost muul kombel asendada.

Lisaks võib:

  • digiteerida kogu säilimise eesmärgil;
  • teha koopia füüsilise isiku jaoks isikliku kasutamise eesmärgil;
  • teha koopia kohtu- või riigiasutuse tellimusel õigusemõistmise ja avaliku julgeoleku tagamise eesmärgil.

Autoril on õigus teose reprograafilise reprodutseerimise ja rahvaraamatukogudest laenutamise eest saada tasu, mida maksab Autorihüvitusfond.

Raamatukogust võib koju laenutada:

  • raamatuid, ajakirju, ajalehti, noote, pisitrükiseid, digitaalteavikuid (väljaanded CD-l, CD-ROMil)
  • audiaalteavikuid ehk helisalvestisi – heliplaat, -lint, -kassett analoogkandjal, laserplaat (CD) digitaalkandjal, audioraamat – kui on möödas 4 kuud Eestis levitamise algusest
  • kombineeritud auviseid ehk videosalvestisi – videokassett (VHS) analoogkandjal, DVD digitaalkandjal – kui filmiga on kaasas vastav litsents (luba) või kui filmitootjaga on sõlmitud vastav leping (litsentsileping)

Kojulaenutamise piirangud ei kehti audiovisuaalse või helikunsti õppeasutuse raamatukogu suhtes. (AutÕS §13³)

NB! Raamatukogud saavad laenutada Eesti Päevalehe “Eesti filmiklassika” sarja filme, v.a. “Nimed marmortahvlil “. Lisaks võib laenutada Tallinnfilmi ja Eesti Rahvusringhäälingu tiražeeritud salvestisi. Tähele tasub panna, et kui filmitootjaid on lisaks eelpool mainitule veel, siis tuleb laenutamiseks muudelt filmitootjatelt endiselt luba küsida.

Raamatukogus võib kõiki kogudesse kuuluvaid teoseid laenutada kohapealseks kasutamiseks. Teoseid võib lugeja tellimusel teha kohapeal eriseadme (arvuti, video-, DVD- või CD-mängija) kaudu kättesaadavaks.

Lisaks võib raamatukogu oma kogusse kuuluvat teost kasutada motiveeritud mahus näituse- ja kogu tutvustamise eesmärgil.