Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
libauudis

UUS! Pakett: Gümnaasiumiklassidele “Infolabürint – eluks valmis?!” (10.- 12. klass)

UUS! Pakett: Gümnaasiumiklassidele “Infolabürint – eluks valmis?!” (10.- 12. klass)

Tuleme teile külla, et tuua hästi läbimõeldud, tasuta teematundide kaudu õpilasteni uusi teadmisi meediamaastiku ning erinevate infoallikate mitmekesisuse ja kasutamise kohta. Meie tunnid on seotud õppekavas nõutud teemadega ning pakett võimaldab osaleda mitmes uurimistööd, info- ning meediapäevust arendavas programmis järjest.

Paketi broneerimine toimub siin lehel oleva vormi kaudu.

Lühitutvustus

Sel õppeaastal pakume gümnaasiumile paketti ”Infolabürint – eluks valmis?!” ning külastame soovi avaldanud koole Tallinnas teisipäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kus: sinu koolis Tallinnas

Millal: teisipäeviti vahemikus 10.00–13.00

Mida: koolitunni pikkused teematunnid (3–4 tundi erineva läbiviijaga)

Kuidas: Avaldatud nimekirjast palume valida vähemalt kaks tundi. Üks tund on mõeldud ühele klassile korraga, nimekirjas olevad tunnid võiksid toimuda paralleelselt ja kuni 3 korda järjest (lähtuvalt koolitunni pikkusest).

Eesmärk: arendada noorte infopädevust ja kriitilise mõtlemise oskust, suunata kasutama ja usaldama teaduspõhist kirjandust, tutvustada andmebaase ja otsinippe, õpetada orienteeruma keerulisel meediamaastikul.

Mida teeme: Läbi praktiliste ülesannete omandavad noored kultuuri- ja inforuumis orienteerumiseks vajalikke, õppekavas välja toodud teadmisi ning oskusi.

Seotud õppeained: uurimistöö alused, eesti keel, meedia, ajalugu

Palume õpetajalt kohalviibimist ja koostööd tundides.

Vaata õppematerjale, mis sobivad eel- ja järeltegevusteks

Mind õnge ei võta

Teemapaketis olevad tunnid

Palun tutvu teematundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate teematunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele teematunnis vastuseid otsitakse.
Paketi broneerimine toimub siin lehel oleva vormi kaudu.