Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Õppematerjalid

Siit leiad õppematerjale, mis sobivad nii koolis ainetundide juures kasutamiseks kui ka RaRa haridusprogrammi eel- ja järeltegevusteks.

Info- ja meediapädevus

Siin on kirjeldatud mida kõike me pakume. Raamatukogus saab osaleda eri teematundides või kutsu meid kooli. Õppematerjalide seas leiad toredaid viktoriine ja põhjalikke infomaterjale näiteks ….

Meediapädevuse õppematerjalid

Lugemismaterjale infopädevuse arendamiseks

E-kursus “Õigusinfo allikad”

Desinformatsioon

Eesti keel ja kirjandus

Siin on kirjeldatud mida kõike me pakume. Raamatukogus saab osaleda eri teematundides või kutsu meid kooli. Õppematerjalide seas leiad toredaid viktoriine ja põhjalikke infomaterjale näiteks 1960. aastate luule kohta ja DIGARi soovitusliku kirjanduse virtuaalse raamaturiiuli.

Keel ja kirjandus õppematerjal

Saksa keel

Rahvusraamatukogul on väga head saksakeelsed kogud. Ootame igal kevadel õpilasi osalema “Saksa kevade” auhinnatud viktoriinides. Kutsume kõiki saksa keele õppijaid raamatukogusse teematundidesse “Seiklus läbi …”.

Saksimaa Saksamaal – Niedersachsen-Quiz

Vaata kõiki veebimänge