Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
Õpilased aardejahil

Aardejaht (5.–12. klass)

Aardejaht (5.–12. klass)

Mis põhjusel võiks raamatukogust läbi astuda ka see inimene, kelle lemmiktegevus ei ole telliskivipaksuste romaanide lugemine?
Miks näiteks tasuks riiulitel tuhlata enne ettevõtte asutamist?

Mida põnevat leidub raamatukogus peale raamatute?

Aardejaht on avastusretk sõprade seltsis. Tule RaRasse kohale ja lükkame üheskoos ümber müüdi igavast ja hallist raamatukogust!

Aardejahti on võimalik läbida ka koos hariva videomängude programmiga.

Rahvusraamatukogu väiksesse majja tuli kaasa ka LVLup! Videomängude muuseum, kus saab näha ja proovida videomänge läbi aastakümnete – mängutoas on 1980. aastate konsoolid, aga ka uue aastatuhande masinad, sealhulgas Eestis loodud arvutimäng “Skyroads”.

Kahe tunni jooksul on kõigil õpilastel võimalus saada osa mõlemast tempokast ja liikuvast programmist.

Videomängude haridusprogramm toimub koostöös videomängude muuseumiga LVLup!

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.

Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.

Ettevõtlikkuspädevus: koostöö tegemine erinevates gruppides, enda arvamuse selge väljendamine, probleemidele loova lahenduse otsimine, kultuuripärandi väärtustamine ja ühiskonna ning enda seotuse tajumine.

Seotud õppeained: ajalugu, geograafia, eesti keel, ühiskonnaõpetus

Pikkus: 60 minutit (aardejahi ja videomängude kombinatsiooni puhul 120 minutit)

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

LVLup! Videomängude muuseum