Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid
seadus

Seadusesätteid sättides (7.–9. klass)

Seadusesätteid sättides (7.–9. klass)

Kas tead, mis on võimude lahusus ning millised on parlamendi ülesanded või kuidas valmib seadus?

Lühitutvustus   

Saame üheskoos selgeks, missugused on Riigikogu funktsioonid ja kuidas luuakse seadusi. Lööme kaasa seaduseelnõu väljatöötamisel, arutelul, muudatuste esitamisel ja seaduseelnõu üle hääletamisel.

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

  • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: suutlikkus mõista demokraatia ja ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning nendest oma tegutsemises juhinduda; lugupidav suhtumine erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.
  • Suhtluspädevus: suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada.
  • Õpipädevus: suutlikkus kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

Seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, ajalugu 

Veebitunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
  • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.