Siia tuleb tekst, et SSO on UUS ja katsetame.

Vaata lahtiolekuaegasid

Raamatukogu kui ajamasin (4.–6. klass)

Raamatukogu kui ajamasin (4.–6. klass)

Valida saab visuaalsete allikate tunni või kirjalike allikate tunni vahel! 

Visuaalsete allikate tund Mida maakaardil tähele panna? Kui meil on sündmusest foto, siis kas kõik fotol peab olema tõene? Mida räägivad meile plakatid?   
Kirjalike allikate tund Miks kiri tekkis? Mis teavet tekstist saab? Kas lugu võib muutuda? Ja mida need ajaloolased siis ikkagi uurivad?
Visuaalsete allikate tund Teematunnis uurime visuaalseid allikaid: plakateid, post- ja maakaarte. Räägime visuaalsete allikatega kaasnevatest probleemidest, paneme end proovile piltidelt teabe lugemisega. Vaatame, mida räägivad meile aja kohta maakaardid ning teeme Eesti kaartidest ajajoone. 
Kirjalike allikate tund Teematunnis tutvume esemeliste, kirjalike ja suuliste ajalooallikatega. Räägime, millised probleemid kaasnevad kirjalike ja suuliste allikate kasutamisega. Uurime ise põnevaid tekste ning arutame tekstidest saadava teabe kasutamise üle. 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

  • Õpipädevus, suhtluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.
  • Ettevõtlikkuspädevus: koostöö tegemine erinevates gruppides, enda arvamuse selge väljendamine, probleemidele loova lahenduse otsimine, kultuuripärandi väärtustamine ja ühiskonna ning enda seotuse tajumine. 

Seotud õppeained: ajalugu, eesti keel, maateadus, ühiskonnaõpetus 

Tunni pikkus: 45 minutit

Teematund on osa algkoolipaketist “Rännak raamatute maailma”. Külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kutsu RaRa kooli